Email: taxinow.vn@gmail.com Điện thoại: 0913.418.478

Call Phone Mọi lúc, Mọi nơi - Phục vụ 24/7

XE MỘT CHIỀU

Taxi TP.HCM đi Tỉnh

Sài Gòn - Tây Ninh

Sài Gòn - Tây Ninh 968,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sài Gòn - Bình Dương

Sài Gòn - Bình Dương 318,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sai Gòn - Biên Hòa

Sai Gòn - Biên Hòa 450,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Tp.Hồ Chí Minh - Phú Quốc

Tp.Hồ Chí Minh - Phú Quốc 3,860,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Tp.Hồ Chí Minh - Tp.Cần Thơ

Tp.Hồ Chí Minh - Tp.Cần Thơ 1,670,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Tp.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp

Tp.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp 1,440,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi đi điểm du lịch

Tp.Hồ Chí Minh - Mũi Né

Tp.Hồ Chí Minh - Mũi Né 2,180,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Tp.Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Tp.Hồ Chí Minh - Vũng Tàu 959,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Tp.Hồ Chí Minh - Cần Giờ

Tp.Hồ Chí Minh - Cần Giờ 648,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Taxi sân bay đi Tỉnh

Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Tre

Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Tre 1,140,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân bay Tân Sơn Nhất - Tp.Đà Lạt

Sân bay Tân Sơn Nhất - Tp.Đà Lạt 3,060,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

Sân bay Tân Sơn Nhất - Đồng Tháp

Sân bay Tân Sơn Nhất - Đồng Tháp 1,430,000 đ

Giá 1 chiều chưa bao gồm phí cao tốc

090.685.2986
TaxiNow.vn@gmail.com
Messenger Facebook
090.685.2986